28 Ιαν 2015

Φωτογραφίες εργαλείων

αριστερά:κάθετο διάφραγμα   δεξιά:οριζόντιο διάφραγμα

ξύλινος τροφοδότης οροφής ιδιοκατασκευή φίλου

πλαίσιο με δέκτη βασ.κελιών

ψεκαστήρι

εμβολιαστήρι

πάνω:εμβολιαστήρι με κινητό άκρο κάτω:εμβολιαστήρι

βασ.κελιά νέου τύπου

βασ.κελί νέου τύπου

βούρτσα απομάκρυνσης μελισσών

σουγιάς

ξέστρα διαφορετικών τύπων

μαρκαδόρος σημαδέματος βασίλισσας(2014)