29 Ιαν 2015

Φάρμακα κατά του βαρρόα

  Στον αγώνα κατά του βαρρόα υπάρχουν πολλοί τρόποι καταπολέμησης του.Χωρίζονται σε βιολογικούς,χημικούς και βιοτεχνικούς.Οι βιολογικοί τρόποι είναι ενδεικτικά τα:οξαλικό οξύ,θυμόλη,φορμικό οξύ κ.ο.κ.Βιοτεχνικοί τρόποι είναι αυτοί που βασίζονται στις μέλισσες αλλά και στο ακάρι.Τέτοιοι τρόποι είναι: χρήση κηφηνοκερήθρας,σκόνισμα,κάπνισμα κ.ο.κ. Ο χημικός τρόπος που άφησα για το τέλος,είναι και αυτός που θα γράψω σήμερα.Είναι όποια χημική ουσία έχει παραχθεί σε εργαστήριο με σκοπό την καταπολέμηση του ακαριού.
  Η καταπολέμηση του βαρρόα με χημικό τρόπο,σκοτώνει το ακάρι,σε αντίθεση με μερικούς τρόπους που ανέφερα πριν που αρκείται στην απομάκρυνση του από τον ξενιστή,δηλαδή την μέλισσα.Μπορούμε να βρούμε μελισσοκομικά φάρμακα είτε με την μορφή υγρού,είτε σε εμποτισμένες ταινίες.
  Η χρήση τέτοιων φαρμάκων,μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο και φυσικά για τις μέλισσες.Εκτός από την επικινδυνότητα,τα φάρμακα πολλές φορές αφήνουν κατάλοιπα στα προϊόντα της κυψέλης(μέλι,κερί κτλ) για διαστήματα που μπορεί να ξεπερνάνε και τους 3 μήνες!
  Υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα στην αγορά,με διάφορες δραστικές ουσίες.Δεν είναι όμως όλα εγκεκριμένα για χρήση στην Ελλάδα.Ποιο κάτω θα γράψω μια μικρή λίστα με τα εγκεκριμένα.Πριν όμως τα αναφέρω,πρέπει να τονίσω,ότι σε μερικά από αυτά τα φάρμακα,το ακάρι έχει αποκτήσει ανοσία,κάνοντας έτσι το φάρμακο αναποτελεσματικό και άρα καθιστά άσκοπη την χρήση του.

 Εγκεκριμένα φάρμακα με τις δραστικές ουσίες:
  • Perizin: φάρμακο σε μορφή υγρού.Έχει δραστική ουσία Coumaphos.
  • CheckMite: φάρμακο σε μορφή ταινιών.Εμποτισμένες ταινίες με δραστική ουσία το Coumaphos
  • Apistan: φάρμακο σε μορφή ταινιών. Δραστική ουσία fluvalinate
  • Bayvarol: φάρμακο σε μορφή ταινιώ.Δραστική ουσία flumethrin
Τα παραπάνω φάρμακα έχουν πάρει έγκριση για μελισσοκομική χρήση στην Ελλάδα(beelab).Πρέπει να δοθεί προσοχή στην χρήση τους!Η συνεχόμενη χρήση του ίδιου φαρμάκου βοηθάει το ακάρι να αποκτήσει ανοσία

ΠΡΟΣΟΧΗ: η χρήση φαρμάκων με απαγορευτικές θερμοκρασίες(πχ 0 βαθμούς και κάτω),καθιστά πολλά φάρμακα τοξικά και άρα επιζήμια.Αυτό ισχύει ακόμα και για τα βιολογικά.

 Αυτό θέλω να το τονίσω,γιατί έχω ακούσει από πολλούς να έχουν απώλειες και αυτό γιατί κάνουν θεραπείες σε ακατάλληλες στιγμές.Επίσης η λάθος ποσότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε την υψηλή τοξικότητα-σε υπερχρήση- ,είτε την αδυναμία σωστής καταπολέμησης-σε χαμηλότερη χρήση από αυτή που συστήνεται-.
  Προσωπικά προτιμώ-τουλάχιστον μέχρι στιγμής- τους βιολογικούς και βιοτεχνικούς τρόπους καταπολέμησης και μέχρι στιγμής είμαι δικαιωμένος με καλά αποτελέσματα.