Καρφιτσωμένη ανάρτηση

Αγγελίες

  Από αύριο θα υπάρξει δυνατότητα να δημοσιεύονται αγγελίες σας με μελισσοκομικό και γεωργικό περιεχόμενο.Μπορείτε να μου στέλνετε την αγγε...

29 Ιουλ 2014

Δικαιολογητικά-διαδικασία έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου

  Όλοι οι μελισσοκόμοι κάποια στιγμή καλούμαστε να περάσουμε το στάδιο της ταυτοποίησης μας και των μελισσιών μας. Αυτό γίνεται με την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου,όπου ο μελισσοκόμος παίρνει μια σειρά από νούμερα που η κάθε ακολουθία αυτών των αριθμών ανοίκει σε ένα άτομο και μόνο και δηλώνει την ταυτότητα του.
  Για να εκδοθεί ένα τέτοιο βιβλιάριο,απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον δέκα μελισσοσμηνών,γίνεται και με λιγότερα,αλλά σπάνια ο υπάλληλος θα δώσει σημασία.

 Δικαιολογητικά-Διαδικασία:
  • Απαιτείται ένα επίσημο χαρτί που να δικαιολογεί την απόκτηση των σμηνών.Αυτό μπορεί να είναι ένα τιμολόγιο,μια υπεύθυνη δήλωση,ένα χαρτί δωρεάς κτλ.
  • Στη συνέχεια πραγματοποιείται εγγραφή στον τοπικό μελισσοκομικό σύλλογο ή αγροτικό σύλλογο εφόσον δεν υπάρχει ο μελισσοκομικός και αυτοί εκδίδουν βεβαίωση εγγραφής.
    Προσοχή: η εγγραφή γίνεται στο σύλλογο που έχουμε μόνιμη κατοικία και όχι π.χ στη περιοχή που έχουμε τα μελίσσια
  • Μαζί με τα προηγούμενα έγγραφα και 2 φωτογραφίες,πηγαίνουμε στη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης,όπου και μας δίνουν τον αποκλειστικό μας κωδικό
  • Με αυτό τον κωδικό,πυροσφραγίζουμε όλες τις κυψέλες στο μπροστινό μέρος
  • Το επόμενο διάστημα έρχεται για αυτοψία ο αρμόδιος υπάλληλος και τέλος παραλαμβάνουμε το μελισσοκομικό μας βιβλιάριο.


  Απαραίτητα ενημερώνουμε το βιβλιάριο μας κάθε 2 χρόνια ή με κάθε αλλαγή των μελλισσιών μεγαλύτερη του 10%.Η πυροσφράγιση γίνεται με τον εργαλείο πυροσφραγίδα και συνήθως μπορεί να μας το παρέχει δωρεάν ο σύλλογος που ανήκουμε.
   Η πυροσφράγιση των κυψελών,είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούμε να αποδεικνύουε ότι κατέχουμε τα εν'λόγω πυροσφραγισμένα μελίσσια σε περίπτωση ελέγχου ή ακόμα και εύρεσης έπειτα από κλοπή.